Бидний тухай

Хөгжлийн Дэмнэл нь хөдөөгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах зорилгоор хөдөө орон нутгийн багш сурагчид, ард иргэд рүү чиглэсэн төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажилладаг ашгийн бус Төрийн Бус Байгууллага юм. Сурагчдад чиглэсн ОНЛАЙН, багш нарт чиглэсн ИЖИЛ БОЛОМЖ, иргэдэд чиглэсэн ХАТ (Хамтын Ажиллагааны Тусгал) хөтөлбөрүүдийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг

Ижил Боломж

Уг хөтөлбөр нь хөдөө орон нутгийн ЕБС-ийн залуу багш нарыг чадавхижуулах замаар боловсролын чанарт нөлөөлөх зорилготой хөтөлбөр юм.