хөгжлийн 

ДЭМНЭЛ

Боломж бол таны зогсож буй цэг

Хамтын Ажиллагаа

Бид үйл ажиллагаагаа өргөтгөж, хүртээмжээ ихэсгэх зорилгоор үзэл бодол, зорилго нэгт гадаадын болон дотоодын байгууллага, хувь хүмүүстэй хамтран ажиллаж байна. Мөн бидний ажлыг дэмжсэн оюутан залуучууд сайн дураараа нэгдэн ажиллаж байна. 

Action five ТББ,

Герман

THIM сан,

Герман

Oma сан,

Швецарь

Оролцооны Ижил Боломж ТББ,

Монгол